Magistrát hlavního města Prahy

Goverment institution, state administrative body

Alternative names

Magistrát hl. m. Prahy, Magistrát hl. města Prahy, Magistrát HMP, MHMP (zkratka)

Filmography