Slavia-film

Filmová a video produkční společnost

Alternativní jména

Slaviafilm, akciová společnost

Filmografie

Z českých mlýnů

1941
Výrobce

Turbina

1941
Výrobce, Distribuce

Provdám svou ženu

1941
Výrobce

Advokát chudých

1941
Výrobce, Distribuce

Poznej svého muže

1940
Výrobce, Distribuce

Pacientka dr. Hegla

1940
Výrobce, Distribuce

Dva týdny štěstí

1940
Výrobce

Baron Prášil

1940
Výrobce

Zlatý člověk

1939
Výrobce, Distribuce

Dědečkem proti své vůli

1939
Výrobce, Distribuce

Svatební cesta

1938
Výrobce, Distribuce

Holka nebo kluk?

1938
Výrobce, Distribuce

Děvčátko z venkova

1937
Výrobce, Distribuce

Žena pod křížem

1937
Výrobce, Distribuce

Děvčata nedejte se!

1937
Distribuce

Port Arthur [francouzská verze]

1936
Výrobce, Distribuce

Port Arthur [německá verze]

1936
Výrobce, Distribuce

Uličnice

1936
Výrobce, Distribuce

Rozkošný příběh

1936
Výrobce, Distribuce

Král ulice

1935
Distribuce

Žena, která ví co chce

1934
Distribuce

Srdce za písničku

1933
Výrobce

Marijka nevěrnice

1933
Distribuce

Budoucí hospodyňka

1932
Výrobce

Sestra Angelika

1932
Výrobce, Distribuce

Extase

1932
Distribuce
původní 1933

Extase [německá verze]

1932
Distribuce

Poslední bohém

1931
Distribuce

Erotikon

1929
Výrobce, Distribuce
ozvučení 1933
původní 1929 a obnovená 1933 pro Čechy

Koryatovič

1922
Distribuce

Ocenění

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1941
Praha / Československo
III. cena
Advokát chudých
udělena k 28. 9. 1941 ministrem Jaroslavem Kratochvílem na návrh zvláštní poroty jako národní filmová cena za český celovečerní hraný film výrobci a za vynikající lidový film ušlechtilého sociálního zaměření

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1941
Praha / Československo
I. cena
Turbina
udělena k 28. 9. 1941 ministrem Jaroslavem Kratochvílem na návrh zvláštní poroty jako národní filmová cena za český celovečerní hraný film výrobci a za odvážný pokus o velkorysou filmovou fresku, a v němž byly režisérem zdařile provedeny některé obtížné scény, svědčící o vyspělosti naší filmové techniky

Vítěz

Festival: 2. Filmové žně 1941 Zlín

1941
Zlín / Československo
Cena ministerstva školství a národní osvěty
Advokát chudých
udělena 2. 8. 1940 rozhodnutím poroty v podobě Kubovy plastiky jako umělecky nejzdařilejšímu lidovému filmu ušlechtilé sociální tendence