The Magic Voice of a Rebel

Country

Czech Republic

Copyright

2014

Production year

2014

Premiere

17 July 2014

Runtime

90 min

Category

film

Genre

music, biography

Typology

documentarylong

Original title

Magický hlas rebelky

Czech title

Magický hlas rebelky

English title

The Magic Voice of a Rebel

Crew and creators

Assistant Director

Bohumil Kulínský

Screenstory

Olga Sommerová

Screenplay

Olga Sommerová

Script Editor

Hana Stibralová

Film Editor

Jakub Voves

Sound Designer

Petr Provazník, Tomáš Kubec (mix)

Executive Producer

Robert Riedl (ČT)

Producer

Pavel Berčík (Evolution Films), Alena Müllerová (kreativní producentka ČT)

Co-producer

Ondřej Zima, Jan Ludvík (Evolution Films)

Production

Barbora Dlabajová (Evolution Films)

Production Manager

Zdeněk Hala (ČT)

Artistic Collaboration

Otto Dlabola (fotografie), Bohdan Holomíček (fotografie), Jan Němec (fotografie), Jiří Bednář (fotografie), Ondřej Němec (fotografie), Vojtěch Duchek (fotografie)

Cooperation

Magdaléna Rajčanová (rešerše filmových archivů)

Music

Music Composed by

Aleš Březina

Songs

Život není pes, Bílý stůl, Nepiš dál, Cesta, Proudy, Depeše, Ring-o-ding, Francovka, Hej, pane zajíci!, S nebývalou ochotou, Lampa, Už se léto schovává, Loudá se půlměsíc, Šlechtici, Magdalena, Z proroctví Izaiášova, Mamá, Vyznání, U našeho jezera, Modlitba pro Martu, Tvé jméno Jan – pocta Janu Patočkovi, Nechte zvony znít, Touha jménem Einodis, různé skladby a písně

Songwriter

Petr Malásek (Život není pes), Bohuslav Ondráček (Bílý stůl), Ladislav Štaidl (Nepiš dál), Karel Gott (Nepiš dál), Jindřich Brabec (Cesta), Randie Evretts (Proudy), Horace Ott (Proudy), Karel Svoboda (Depeše), Bohuslav Ondráček (Ring-o-ding), Milan Hlavsa (Francovka), Bohuslav Ondráček (Hej, pane zajíci!), John Francis Schroeder (S nebývalou ochotou), Michael Edwin Hawker (S nebývalou ochotou), Bohuslav Ondráček (Lampa), William Wylie Macpherson Martin (Už se léto schovává), Philip Michael Coulter (Už se léto schovává), Jean Gaston Renard (Loudá se půlměsíc), Angelo Michajlov (Šlechtici), Ferrero Rafael Jimenez (Magdalena), Jiří Blis (Z proroctví Izaiášova), Sonny Bono (Mamá), Karel Štolba (Vyznání), Jaroslav Hutka (U našeho jezera), Jindřich Brabec (Modlitba pro Martu), neznámý autor (Tvé jméno Jan – pocta Janu Patočkovi), Karel Svoboda (Nechte zvony znít), Karel Štolba (Touha jménem Einodis)

Writer of Lyrics

Václav Kopta (Život není pes), Eduard Krečmar (Bílý stůl), Rostislav Černý (Nepiš dál), Petr Rada (Cesta), Zdeněk Rytíř (Proudy), Ivo Rožek (Depeše), Zdeněk Rytíř (Ring-o-ding), Endre Bondy (Francovka), Jan Schneider (Hej, pane zajíci!), Eduard Krečmar (S nebývalou ochotou), Pavel Vrba (Lampa), Eduard Krečmar (Už se léto schovává), Jiří Štaidl (Loudá se půlměsíc), Rostislav Černý (Loudá se půlměsíc), Eduard Krečmar (Šlechtici), Jan Schneider (Magdalena), liturgický text (Z proroctví Izaiášova), Eduard Krečmar (Mamá), Marta Skarlandtová (Vyznání), lidová píseň (U našeho jezera), Petr Rada (Modlitba pro Martu), Pavel Kohout (Tvé jméno Jan – pocta Janu Patočkovi), Zdeněk Rytíř (Nechte zvony znít), Marta Skarlandtová (Touha jménem Einodis) (/libreto/)

Singer

Marta Kubišová (Život není pes), Aneta Langerová (Život není pes), Marta Kubišová (Bílý stůl), Sbor Lubomíra Pánka (Bílý stůl), Marta Kubišová (Nepiš dál), Sbor divadla Apollo (Nepiš dál), Marta Kubišová (Cesta), Sbor Lubomíra Pánka (Cesta), Marta Kubišová (Proudy), Marta Kubišová (Depeše), Marta Kubišová (Ring-o-ding), The Plastic People of the Universe (Francovka), Marta Kubišová (Hej, pane zajíci!), Helena Vondráčková (Hej, pane zajíci!), Václav Neckář (Hej, pane zajíci!), Marta Kubišová (S nebývalou ochotou), Marta Kubišová (Lampa), Marta Kubišová (Už se léto schovává), Marta Kubišová (Loudá se půlměsíc), Sbor Jiřího Linhy (Loudá se půlměsíc), Marta Kubišová (Šlechtici), Helena Vondráčková (Šlechtici), Václav Neckář (Šlechtici), Marta Kubišová (Magdalena), Sbor Lubomíra Pánka (Magdalena), Marta Kubišová (Z proroctví Izaiášova), Marta Kubišová (Mamá), Dětský sbor Čs. rozhlasu (Mamá), Marta Kubišová (Vyznání), Marta Kubišová (U našeho jezera), Marta Kubišová (Modlitba pro Martu), Marta Kubišová (Tvé jméno Jan – pocta Janu Patočkovi), Marta Kubišová (Nechte zvony znít), Duo Irena a Olga (Nechte zvony znít)

Production info

Original Title

Magický hlas rebelky

English Title

The Magic Voice of a Rebel

Category

film

Typology

documentary

Genre

music, biography

Origin country

Czech Republic

Copyright

2014

Production Year

2014

Premiere

17 July 2014

Production

Evolution Films, s.r.o., Česká televize, Dadja Altenburg-Kohl (koprodukce), Nadace Crocodille (koprodukce), Bagaterie Boulevard (koprodukce)

With support

Státní fond kinematografie Česká republika, Agrofert (distribuce)

Distribution

A-Company Czech

Technical info

Lenght

long

Runtime

90 min

Versions

Czech

Subtitles

without subtitles

Awards

Nominace

Event: 5. ročník, CENY ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY 2014

2015
Praha / Czech Republic
Olga Sommerová

Nominace

Event: 22. výroční ceny Český lev 2015 za filmovou tvorbu roku 2014

2015
Praha / Czech Republic
Olga Sommerová

Vítěz

Festival: 16. mezinárodní festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT

2014
Bratislava / the Slovak Republic
Cena diváků
Olga Sommerová

Vítěz

Festival: 49. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

2014
Karlovy Vary / Czech Republic
Divácká cena deníku Právo
Olga Sommerová