Emil Poledník

zvukař

Datum narození

16.03.1914

Místo narození

Nový Bohumín u Ostravy, Rakousko-Uhersko

Datum úmrtí

19??

Filmografie

Ocenění

Vítěz

Akce: Státní ceny za rok 1949 v oboru filmu, rozhlasu a grafického vypravení knihy

1949
Praha / Československo
Státní cena
Němá barikáda
udělena k 28. 10. 1949 ministrem informací a osvěty Václavem Kopeckým v oboru filmu zvukaři pro tématickou a ideovou závažnost a uměleckou úroveň, v níž jsou v rovnováze všechny ideové, tvůrčí i technické složky díla

Vítěz

Akce: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1948
Praha / Československo
Čestné uznání za filmový zvuk
Krakatit
v hodnotě 8 000 korun