Lucernafilm

Filmová a video produkční společnost

Filmografie

Pancho se žení

1946
Výrobce
výroba 1944 a 1945

Z růže kvítek

1945
Výrobce

Jenom krok

1945
Výrobce

Rozina sebranec

1945
Výrobce
výroba 1944 a 1945

Sobota

1944
Výrobce, Distribuce
původní 1945

Neviděli jste Bobíka?

1944
Výrobce, Distribuce
původní 1944

Jarní píseň

1944
Výrobce, Distribuce
původní 1944

Děvčica z Beskyd

1944
Výrobce, Distribuce
původní 1944

Tanečnice

1943
Výrobce, Distribuce

Šťastnou cestu

1943
Výrobce, Distribuce

Mlhy na Blatech

1943
Výrobce, Distribuce
původní 1943

Čtrnáctý u stolu

1943
Výrobce, Distribuce
původní 1943

U pěti veverek

1943
Výrobce, Distribuce

Přijdu hned

1942
Výrobce, Distribuce

Okouzlená

1942
Výrobce, Distribuce

Zlaté dno

1942
Výrobce, Distribuce

Ryba na suchu

1942
Výrobce, Distribuce

Muži nestárnou

1942
Výrobce, Distribuce

Kníže Václav

1942
Výrobce

Dům za městem

1942
Distribuce

Paličova dcera

1941
Výrobce, Distribuce

Preludium

1941
Výrobce, Distribuce

Noční motýl

1941
Výrobce, Distribuce

Nebe a dudy

1941
Výrobce, Distribuce

Jan Cimbura

1941
Výrobce, Distribuce

Hotel Modrá hvězda

1941
Výrobce, Distribuce
původní 1941

Rytmus

1941
Distribuce
původní 1942

Za tichých nocí

1940
Výrobce, Distribuce

Štěstí pro dva

1940
Výrobce, Distribuce

Maskovaná milenka

1940
Výrobce, Distribuce

Panna

1940
Výrobce, Distribuce

Babička

1940
Výrobce, Distribuce

Veselá bída

1939
Výrobce, Distribuce

Svátek věřitelů

1939
Výrobce, Distribuce

Ohnivé léto

1939
Výrobce, Distribuce

Hvězda z poslední štace

1939
Výrobce, Distribuce

Humoreska

1939
Výrobce, Distribuce

Eva tropí hlouposti

1939
Výrobce, Distribuce

Dívka v modrém

1939
Výrobce, Distribuce

Fibichův poem

1939
Distribuce

Kristian

1939
Distribuce

Tekutý chléb

1939
Distribuce

Soud boží

1938
Výrobce, Distribuce

Neporažená armáda

1938
Výrobce, Distribuce

Svět kde se žebrá

1938
Výrobce, Distribuce

Pán a sluha

1938
Výrobce, Distribuce

Krok do tmy

1938
Výrobce, Distribuce

Jarka a Věra

1938
Výrobce, Distribuce

Cech panen kutnohorských

1938
Výrobce, Distribuce

Slečna matinka

1938
Výrobce

Panenství

1937
Výrobce, Distribuce

Kvočna

1937
Výrobce, Distribuce

Kozlonoh

1918
Výrobce

O děvčicu

1918
Výrobce

Učitel orientálních jazyků

1918
Výrobce, Distribuce

Polykarp aprovisuje

1917
Výrobce, Distribuce

Pražští adamité

1917
Výrobce

Zlaté srdéčko

1916
Výrobce

Ocenění

Vítěz

Festival: 2. Filmové žně 1941 Zlín

1941
Zlín / Československo
Hlavní cena ministerstva průmyslu, obchodu a živností
Noční motýl
udělena 2. 8. 1940 rozhodnutím poroty v podobě Linkovy intaglie v křišťálu jako dílu nejfilmovějšímu a umělecky nejhodnotnějšímu

Vítěz

Festival: 2. Filmové žně 1941 Zlín

1941
Zlín / Československo
Cena města Zlína
Hotel Modrá hvězda
udělena 2. 8. 1940 rozhodnutím poroty v podobě Kousalova oleje Zlín jako optimistickému filmu usilujícímu o nový typ filmové situační frašky

Vítěz

Akce: Stuhy časopisu Český filmový zpravodaj

1941
Praha / Československo
Modrá stuha za nejlepší český film v roce 1940
Babička
udělila redakce Českého filmového zpravodaje k 1. 1. 1941 výrobci za obsahově nejhodnotnější film domácí produkce minulého roku a to s ohledem na jeho provedení vnitřní i vnější, jakož i elkové zladění, které uplatňuje vnitřní hodnoty slavného díla národní básnířky Boženy Němcové

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1941
Praha / Československo
II. cena
Noční motýl
udělena k 28. 9. 1941 ministrem Jaroslavem Kratochvílem na návrh zvláštní poroty jako národní filmová cena za český celovečerní hraný film výrobci a za lyrický film prokomponovaný se vzácnou rytmickou čistotou a optickou básnivostí, jenž vyniká přesvědčivým hereckým podáním

Vítěz

Festival: 1. Filmové žně 1940 Zlín

1940
Zlín / Československo
Cena Ochranného sdružení autorského
Panna
udělena 8. 7. 1940 rozhodnutím poroty v podobě bronzové kazety od firmy Anýž

Vítěz

Festival: 1. Filmové žně 1940 Zlín

1940
Zlín / Československo
Cena Filmového studia
Dívka v modrém
udělena 8. 7. 1940 rozhodnutím poroty v podobě bronzové sošky O. Rouse od firmy Anýž za hodnotný lidový film a veselohru vysokého průměru

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1940
Praha / Československo
Bronzová soška – III. cena
Ohnivé léto
udělena k 28. 9. 1940 ministrem Jaroslavem Kratochvílem na návrh zvláštní poroty jako národní filmová cena za český celovečerní hraný film výrobci

Vítěz

Festival: 1. Filmové žně 1940 Zlín

1940
Zlín / Československo
Cena města Zlína
Štěstí pro dva
udělena 8. 7. 1940 rozhodnutím poroty v podobě originálního obrazu Vladimíra Hrocha Náměstí práce

Vítěz

Akce: Odměny ministra průmyslu, obchodu a živností

1939
Praha / Československo
Peněžitá cena ministra průmyslu, obchodu a živností
Cech panen kutnohorských
odměnu udělil v lednu 1939 výrobci na návrh Filmového poradního sboru ministr Vlastimil Šádek za vynikající film výrobený v době mezi 28. říjnem 1937 a 28. říjnem 1938 v nejvyšší hodnotě 90 000 korun

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1939
Praha / Československo
Velká zlatá medaile 1939 – II. cena
Humoreska
udělena k 28. 9. 1939 ministrem Vlastimilem Šádkem na návrh odborné poroty jako čestná filmová cena za celovečerní hraný film výrobci

Vítěz

Akce: Odměny ministra průmyslu, obchodu a živností

1939
Praha / Československo
Peněžitá cena ministra průmyslu, obchodu a živností
Panenství
odměnu udělil v lednu 1939 výrobci na návrh Filmového poradního sboru ministr Vlastimil Šádek za vynikající film výrobený v době mezi 28. říjnem 1937 a 28. říjnem 1938 v hodnotě 20 000 korun