Lucernafilm

Filmová a video produkční společnost

Alternativní názvy

Lucerna, Lucerna Film, Lucerna-Film

Datum vzniku

13. 6. 1912

Datum zániku

1958

Filmografie

Pancho se žení

1946

Výrobce

výroba 1944 a 1945

Z růže kvítek

1945

Výrobce

Jenom krok

1945

Výrobce

Rozina sebranec

1945

Výrobce

výroba 1944 a 1945

Sobota

1944

DistribuceVýrobce

původní 1945

Neviděli jste Bobíka?

1944

DistribuceVýrobce

původní 1944

Jarní píseň

1944

DistribuceVýrobce

původní 1944

Děvčica z Beskyd

1944

DistribuceVýrobce

původní 1944

Tanečnice

1943

DistribuceVýrobce

původní 1943

Šťastnou cestu

1943

DistribuceVýrobce

Mlhy na Blatech

1943

DistribuceVýrobce

původní 1943

Čtrnáctý u stolu

1943

DistribuceVýrobce

původní 1943

U pěti veverek

1943

DistribuceVýrobce

původní 1944

Přijdu hned

1942

DistribuceVýrobce

původní 1942

Okouzlená

1942

DistribuceVýrobce

Zlaté dno

1942

DistribuceVýrobce

původní 1943

Ryba na suchu

1942

DistribuceVýrobce

Muži nestárnou

1942

DistribuceVýrobce

původní 1942

Kníže Václav

1942

Výrobce

Dům za městem

1942

Distribuce

původní 1942

Paličova dcera

1941

DistribuceVýrobce

Preludium

1941

VýrobceDistribuce

původní 1941

Noční motýl

1941

DistribuceVýrobce

původní 1941 a obnovená 1943

Nebe a dudy

1941

DistribuceVýrobce

původní 1941

Jan Cimbura

1941

DistribuceVýrobce

původní 1941

Hotel Modrá hvězda

1941

DistribuceVýrobce

původní 1941

Rytmus

1941

Distribuce

původní 1942

Za tichých nocí

1940

DistribuceVýrobce

Štěstí pro dva

1940

DistribuceVýrobce

původní 1940

Maskovaná milenka

1940

VýrobceDistribuce

původní 1940

Panna

1940

VýrobceDistribuce

Babička

1940

VýrobceDistribuce

původní 1940

Bourec morušový

1940

Distribuce

původní 1941

Veselá bída

1939

Výrobce

Svátek věřitelů

1939

Výrobce

Ohnivé léto

1939

Výrobce

Kristian

1939

Výrobce

Humoreska

1939

Výrobce

Eva tropí hlouposti

1939

Výrobce

Dívka v modrém

1939

DistribuceVýrobce

původní 1940

Fibichův poem

1939

Distribuce

Tekutý chléb

1939

Distribuce

původní 1940

Soud boží

1938

Výrobce

Neporažená armáda

1938

Výrobce

Svět kde se žebrá

1938

Výrobce

Pán a sluha

1938

Výrobce

Krok do tmy

1938

VýrobceDistribuce

obnovená 1943 /německy dabovaná jazyková mutace/

Jarka a Věra

1938

Výrobce

Slečna matinka

1938

Výrobce

Panenství

1937

Výrobce

Kvočna

1937

Výrobce

Kozlonoh

1918

Výrobce

O děvčicu

1918

Výrobce

Učitel orientálních jazyků

1918

VýrobceDistribuce

Polykarp aprovisuje

1917

DistribuceVýrobce

Pražští adamité

1917

Výrobce

Zlaté srdéčko

1916

Výrobce

Ocenění

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1941
Praha / Československo
II. cena
Noční motýl
udělena k 28. 9. 1941 ministrem Jaroslavem Kratochvílem na návrh zvláštní poroty jako národní filmová cena za český celovečerní hraný film a za lyrický film prokomponovaný se vzácnou rytmickou čistotou a optickou básnivostí, jenž vyniká přesvědčivým hereckým podáním

Vítěz

Festival: 2. Filmové žně 1941 Zlín

1941
Zlín / Československo
Cena města Zlína
Hotel Modrá hvězda
udělena 2. 8. 1940 rozhodnutím poroty v podobě Kousalova oleje Zlín jako optimistickému filmu usilujícímu o nový typ filmové situační frašky

Vítěz

Festival: 2. Filmové žně 1941 Zlín

1941
Zlín / Československo
Hlavní cena ministerstva průmyslu, obchodu a živností
Noční motýl
udělena 2. 8. 1940 rozhodnutím poroty v podobě Linkovy intaglie v křišťálu jako dílu nejfilmovějšímu a umělecky nejhodnotnějšímu

Vítěz

Akce: Stuhy časopisu Český filmový zpravodaj

1941
Praha / Československo
Modrá stuha za nejlepší český film v roce 1940
Babička
udělila redakce Českého filmového zpravodaje k 1. 1. 1941 za obsahově nejhodnotnější film domácí produkce minulého roku a to s ohledem na jeho provedení vnitřní i vnější, jakož i elkové zladění, které uplatňuje vnitřní hodnoty slavného díla národní básnířky Boženy Němcové

Vítěz

Přehlídka: 1. Filmové žně 1940 Zlín

1940
Zlín / Československo
Cena Ochranného sdružení autorského
Panna
udělena 8. 7. 1940 rozhodnutím poroty v podobě bronzové kazety od firmy Anýž

Vítěz

Přehlídka: 1. Filmové žně 1940 Zlín

1940
Zlín / Československo
Cena města Zlína
Štěstí pro dva
udělena 8. 7. 1940 rozhodnutím poroty v podobě originálního obrazu Vladimíra Hrocha Náměstí práce

Vítěz

Přehlídka: 1. Filmové žně 1940 Zlín

1940
Zlín / Československo
Cena Filmového studia
Dívka v modrém
udělena 8. 7. 1940 rozhodnutím poroty v podobě bronzové sošky O. Rouse od firmy Anýž za hodnotný lidový film a veselohru vysokého průměru

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1940
Praha / Československo
Bronzová soška Narcis – III. cena
Ohnivé léto
udělena k 28. 9. 1940 ministrem Jaroslavem Kratochvílem na návrh zvláštní poroty jako národní filmová cena v kategorii celovečerních filmů za český celovečerní hraný film

Vítěz

Akce: Odměny ministra průmyslu, obchodu a živností

1939
Praha / Československo
Peněžitá cena ministra průmyslu, obchodu a živností
Cech panen kutnohorských
odměna udělena výrobci v lednu 1939 na návrh Filmového poradního sboru ministrem Vlastimilem Šádkem za vynikající film výrobený v době mezi 28. říjnem 1937 a 28. říjnem 1938 v nejvyšší hodnotě 90 000 korun

Vítěz

Akce: Ceny ministra průmyslu, obchodu a živností

1939
Praha / Československo
Velká zlatá medaile 1939 – II. cena
Humoreska
udělena k 28. 9. 1939 ministrem Vlastimilem Šádkem na návrh odborné poroty jako čestná filmová cena za celovečerní hraný film

Vítěz

Akce: Odměny ministra průmyslu, obchodu a živností

1939
Praha / Československo
Peněžitá cena ministra průmyslu, obchodu a živností
Panenství
odměna udělena výrobci v lednu 1939 na návrh Filmového poradního sboru ministrem Vlastimilem Šádkem za vynikající film výrobený v době mezi 28. říjnem 1937 a 28. říjnem 1938 v hodnotě 20 000 korun