Řina / The Three Loves of Řina Sezimová

Country

Czechoslovakia

Copyright

1926

Production year

1926

Premiere

19 November 1926

Runtime

112 min

Category

film

Genre

drama

Typology

featurelong

Original title

Řina

Czech title

Řina

English title

Řina / The Three Loves of Řina Sezimová

Parallel Title

Tři lásky Řiny Sezimové

Synopsis

The daughter of a tenant living on a duke's estate, Řina Sezimová, returns home from studying abroad. Řina soon makes the acquaintance of the young but ailing prince and they grow fond of each other. Soon afterwards, however, the prince dies. At the funeral Řina meets his friends - the artist Novara and baron Leopold of Tužebník. The baron courts the girl - mainly for the sizable account her family has in a savings bank where Leopold works as one of its directors. As a result of a noble deed during which he comes to the aid of a servant on Sezima's estate, he wins Řina's favour. The planned inspection of the savings bank in which the baron has embezzled large amounts of money to support his gambling passion, forces him to explain to Řina the urgency of his betrothal to her in order to get himself out of trouble. Řina, shattered by his confession, rejects him and the baron has to give himself away. Řina leaves temporarily for Prague and by chance meets the artist Novara. She falls in love with him, the artist asks for her hand in marriage and the two are wed.

Note

Working shots are included in the film How films were made in our country (put together by Bohumil Veselý, 1954)

Cast

Jarmila Kronbauerová

Kateřina Sezimová zvaná Řina

Václav Norman

malíř Novara

Theodor Pištěk

baron Leopold z Tužebníka zvaný Poldi

František Havel

nájemce knížecího velkostatku Sezima

Milada Gampeová

Sezimova žena Lenka, matka Řiny

Anna Opplová

Lánská, babička Řiny

Míla Mellanová

služebná u Sezimů Tonka

Alois Zazvonil

kočí u Sezimů

Jan O. Ralk

knížecí kaplan

Mira Holzbachová

tanečnice

Joe Jenčík

Vavrečka, kamarád Poldiho

Jiří Sedláček

Tarner, kamarád Poldiho

Olga Vavrušková

Barča, děvče na statku u Sezimů

Richard Havelka

knížecí lokaj

(hrabě) Podstatský-Lichtenstein

správce knížecích lesů

Josef Šváb-Malostranský

knížecí sluha

Růžena Hofmanová

dáma z polosvěta

Alfred Baštýř

předseda zábavního spolku

Gabriel Hart

hýřil z Poldiho party

Ferry Andrée

dámička

Jindřich Brichta

člen zvacího výboru

Mariana Hellerová

dáma na plese

Král

kontrolor v záložně

Marie Fingerová

dáma z maloměsta

Josef Oliak

karbaník

Antonín Urban

karbaník

Václav Kubásek

karbaník

Jan Bondy

čeledín Soldát

Karel Smrž

šafář u Sezimů

Luigi Hofman

profesor gymnasia Havel

Jan Reiter

návštěvník plesu

Růžena Reiterová

návštěvnice plesu

Jiřina Žižková

Jarouš

Crew and creators

Based on

Rudolf Jaroslav Kronbauer (Řina – román)

Screenplay

Jan S. Kolár

Production Designer

Vilém Rittershain

Production info

Original Title

Řina

English Title

Řina / The Three Loves of Řina Sezimová

Parallel Title

Tři lásky Řiny Sezimové

Category

film

Typology

feature

Genre

drama

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1926

Production Year

1926

Premiere

19 November 1926

Production

Reiter

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Distribution

Elekta

Technical info

Lenght

long

Runtime

112 min

Versions

Czech