The Hop-Pickers

Country

Czechoslovakia

Copyright

1964

Production year

1963—1964

Premiere

18 September 1964

Runtime

92 min

Category

film

Genre

musical

Typology

featurelong

Original title

Starci na chmelu

Czech title

Starci na chmelu

English title

The Hop-Pickers

Summary

This 1964 musical from director Ladislav Rychman has remained popular with generations of Czech viewers for its sympathetic portrayal of young rebellion, timeless humour, and catchy songs courtesy of Jiří Malásek, Jiří Bažant and Vlastimil Hála. But the main accolades for the creation of this most famous of Czechoslovak musicals go to screenwriter Vratislav Blažek (who also serves as song lyricist). The film’s story revolves around an outdoors hop-picking student workers’ outing and two of its members – intellectual oddball Filip (excellently portrayed by Vladimír Pucholt) and charming, practical Hanka (Ivana Pavlová) – whose paths cross. Serving as a counterpoint to these love-struck youngsters is pragmatic conformist Honza (Miloš Zavadil), and a professor nicknamed Jana Ámosa (Irena Kačírková), who sets about trying to find out which female student has fallen for Filip. Despite inspiration by way of West Side Story (1961), Starci na chmelu (Hop-Pickers) retains a quintessentially Czech character.

Synopsis

On a volunteer hop-picking team, the charming student Hanka looks like a fairytale vision when she comes down to supper in a new dress, high party heels and a hat. Filip has been keen on Hanka for a long time, and so he immediately gets in a fight when the malicious Honza trips her up deliberately in the refectory. Filip doesn't sleep with the other students in the gymnasium. He has organized a comfortable little nest for himself in the loft. The little room appeals to Hanka and she soon moves in with him. Honza discovers their little refuge and anonymously informs on them. Hanka manages to get back to the girls' dormitory before the woman professor starts an enquiry. Filip doesn't deny that there had been a girl with him in the loft room, but does not reveal her name. The professor does not believe that the girl was "just staying" there, although she promises him that she will not try to find out her identity. Filip is expelled from the school and from the volunteer team. But the moment he receives the decision, Hanka joins him and takes his hand. Then both leave for Prague. Their fellow students realize what Honza has done and all turn their backs on the traitor.

Note

The première outside Prague was held on the 14th of August 1964 in Ústí nad Labem. The film was shown in Plzeň on the occassion of the Day of the Press, Radio and Television Broadcasting on the 12th of September 1964.

Cast

Vladimír Pucholt

brigádník Filip

Ivana Pavlová

brigádnice Hanka

Miloš Zavadil

brigádník Honza

Irena Kačírková

profesorka zvaná Jana Ámosa

Josef Kemr

předseda JZD

Libuše Havelková

předsedova žena Kateřina

Vladimír Klos

brigádník Karel

Vladimír Kloubek

brigádník Jirka

Josef Koníček

člen chóru

Josef Laufer

člen chóru

Petr Musil

člen chóru

Jitka Kloubková

předsedova dcera Anežka

Zuzana Šavrdová

brigádnice Božka

Vladimír Linka

profesor

Josef Steigl

profesor

Bedřich Ulrych

profesor

Jan Maška

profesor

Jitka Zelenohorská

brigádnice

Vlastimil Harapes

brigádník

Jiřina Bílá

matka brigádnice Máničky

Vratislav Blažek

otec brigádnice Máničky

Roman Hemala

důstojník

Jiřina Barášová

brigádnice

D. Bondyová

brigádnice

P. Bartošová

brigádnice

Petr Boria

brigádník

Miroslav Brejcha

brigádník

L. Bechný

brigádník

M. Černý

brigádník

Jaroslav Dlask

brigádník

P. Dlesk

brigádník

M. Dostálová

brigádnice

J. Dvořáčková

brigádnice

J. Goldbach

brigádník

P. Holubová

brigádnice

J. Hanzl

brigádník

Karel Hruška (3)

brigádník

Jana Houkalová

brigádnice

B. Horáčková

brigádnice

Renata Jirousová

brigádnice

A. Janoušková

brigádnice

Jan Klár

brigádník

Jiří Kaftan

brigádník

M. Králíková

brigádnice

Ivana Kudlová

brigádnice

Regina Kestlová

brigádnice

Ivana Kubicová

brigádnice

Mahulena Kulendíková

brigádnice

Boris Milec

brigádník

Lubomír Mohyla

brigádník/traktorista

Věra Masaříková

brigádnice

E. Mikolášová

brigádnice

L. Macek

brigádník

K. Micka

brigádník

J. Mach

brigádník

F. Mazal

brigádník

Libuše Němcová

brigádnice

J. Nová

brigádnice

B. Nováček

brigádník

Zbyněk Pohlídal

brigádník

Josef Pivonka

brigádník

L. Procházková

brigádnice

M. Příhoda

brigádník

L. Pavlátová

brigádnice

L. Petras

brigádník

P. Režná

brigádnice

J. Rosegnalová

brigádnice

V. Roškotová

brigádnice

J. Stehlík

brigádník

H. Sedláčková

brigádnice

Priska Steidlerová

brigádnice

Stanislav Šimek

brigádník

Hana Stachová

brigádnice

Dana Silvínová

brigádnice

I. Sághyová

brigádnice

E. Škirejová

brigádnice

Jan Šváb

brigádník

Jiří Šindelář (2)

brigádník

Helena Štvánová

brigádnice

J. Tůma

brigádník

J. Uhrová

brigádnice

Eva Víšková

brigádnice

Z. Vepřeková

brigádnice

Daniel Wiesner

brigádník

Jiří Wohanka

brigádník

F. Wachtl

brigádník

Alena Žáková

brigádnice

E. Musil

brigádník

Libuše Zátková

brigádnice

J. Zemanová

brigádnice

Karel Kos

družstevník

Jiří Zobač

družstevník

O. Kulčycká

družstevnice

Vladimír Cabalka

družstevník

Zdena Horová

družstevnice

Milan Kindl

družstevník

V. Souček

řidič-brigádník

Eva Trunečková

kuchařka

L. Stoupová

kuchařka

Ladislav Daneš

televizní redaktor

Arnošt Faltýnek

řidič autobusu

Dubbing

Jiří Bednář

hlas brigádníka Karla

Stanislav Fišer

hlas brigádníka Jirky

Crew and creators

Second Unit Director

Jiří Hartman

Assistant Director

Mojmír Ticháček

Script Supervisor

Helena Pokorná

Second Unit Photography

Stanislav Kautský

Camera Operator

Jaroslav Kaiser

Production Designer

Oldřich Bosák

Assistent Production Designer

Bohumil Nový

Set Designer

Josef Calta, Ludmila Sovová, Miloš Sršeň

Costume Designer

Vladimír Dvořák

Film Editor

Miroslav Hájek

Assistant Film Editor

Velemína Binterová

Sound Designer

Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík (zvukové efekty)

Production Manager

Jiří Pokorný

Unit Production Manager

Vlasta Synkulová, Jaroslav Jaroš

Unit Production Manager

Vlasta Mathauserová

Cooperation

Emanuela Peterová (klapka), František Brůček (vrchní osvětlovač), Karel Ješátko (fotograf)

Music

Music Conducted by

Karel Krautgartner (Taneční orchestr Československého rozhlasu), František Belfín (FISYO), Karel Vlach (Orchestr Karla Vlacha), Josef Vobruba (Taneční orchestr Československého rozhlasu)

Songs

Milenci v texaskách, Chmel je naše zlato, Život je bílý dům, Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/, Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/, Den je krásný, Pod doškovou střechou, Chmel zelené je zlato, Hodní hoši, chytří hoši, Bosa nova, Do gala! Do gala!, Život je kolotoč, Divný hoch /Co ho tak dojímá.../

Songwriter

Jiří Bažant (Milenci v texaskách), Jiří Malásek (Milenci v texaskách), Vlastimil Hála (Milenci v texaskách), Jiří Bažant (Chmel je naše zlato), Jiří Malásek (Chmel je naše zlato), Vlastimil Hála (Chmel je naše zlato), Jiří Bažant (Život je bílý dům), Jiří Malásek (Život je bílý dům), Vlastimil Hála (Život je bílý dům), Jiří Bažant (Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/), Jiří Malásek (Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/), Vlastimil Hála (Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/), Jiří Bažant (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Jiří Malásek (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Vlastimil Hála (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Jiří Bažant (Den je krásný), Jiří Malásek (Den je krásný), Vlastimil Hála (Den je krásný), Jiří Bažant (Pod doškovou střechou), Jiří Malásek (Pod doškovou střechou), Vlastimil Hála (Pod doškovou střechou), Jiří Bažant (Chmel zelené je zlato), Jiří Malásek (Chmel zelené je zlato), Vlastimil Hála (Chmel zelené je zlato), Jiří Bažant (Hodní hoši, chytří hoši), Jiří Malásek (Hodní hoši, chytří hoši), Vlastimil Hála (Hodní hoši, chytří hoši), Jiří Bažant (Bosa nova), Jiří Malásek (Bosa nova), Vlastimil Hála (Bosa nova), Jiří Bažant (Do gala! Do gala!), Jiří Malásek (Do gala! Do gala!), Vlastimil Hála (Do gala! Do gala!), Jiří Bažant (Život je kolotoč), Jiří Malásek (Život je kolotoč), Vlastimil Hála (Život je kolotoč), Jiří Bažant (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../), Jiří Malásek (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../), Vlastimil Hála (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../)

Writer of Lyrics

Vratislav Blažek (Milenci v texaskách), Vratislav Blažek (Chmel je naše zlato), Vratislav Blažek (Život je bílý dům), Vratislav Blažek (Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/), Vratislav Blažek (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Vratislav Blažek (Den je krásný), Vratislav Blažek (Pod doškovou střechou), Vratislav Blažek (Chmel zelené je zlato), Vratislav Blažek (Hodní hoši, chytří hoši), Vratislav Blažek (Bosa nova), Vratislav Blažek (Do gala! Do gala!), Vratislav Blažek (Život je kolotoč), Vratislav Blažek (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../)

Singer

Josef Koníček [dab] (Milenci v texaskách), Josef Laufer [dab] (Milenci v texaskách), Petr Musil [dab] (Milenci v texaskách), Josef Zíma (Milenci v texaskách), Karel Štědrý (Milenci v texaskách), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Chmel je naše zlato), Vladimír Pucholt (Život je bílý dům), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/), Vladimír Pucholt (Pospolitost /Jaká že vlastnost odvěká/), Ivana Pavlová [dab] (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Jana Petrů (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Hopsa, hejsa! /S očima šedýma přijede pro ni/), Vladimír Pucholt [dab] (Den je krásný), Karel Gott (Den je krásný), Ivana Pavlová [dab] (Den je krásný), Jana Petrů (Den je krásný), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Den je krásný), Irena Kačírková [dab] (Den je krásný), Josef Kemr (Den je krásný), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Pod doškovou střechou), Josef Kemr (Pod doškovou střechou), Ladislav Daneš [dab] (Pod doškovou střechou), Josef Kemr (Chmel zelené je zlato), Miloš Zavadil [dab] (Hodní hoši, chytří hoši), Vladimír Klos [dab] (Hodní hoši, chytří hoši), Vladimír Kloubek [dab] (Hodní hoši, chytří hoši), Josef Zíma (Hodní hoši, chytří hoši), Karel Štědrý (Hodní hoši, chytří hoši), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Bosa nova), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Do gala! Do gala!), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Život je kolotoč), Miloš Zavadil [dab] (Život je kolotoč), Karel Štědrý (Život je kolotoč), Miloš Zavadil [dab] (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../), Vladimír Klos [dab] (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../), Vladimír Kloubek [dab] (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../), Vokální soubor Lubomíra Pánka (Divný hoch /Co ho tak dojímá.../), Jana Malknechtová

Choreographer

Josef Koníček

Production info

Original Title

Starci na chmelu

English Title

The Hop-Pickers

Category

film

Typology

feature

Genre

musical

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1964

Production Year

1963—1964

Premiere

18 September 1964

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Distribution

Ústřední půjčovna filmů (původní 1964), Asociace českých filmových klubů (obnovená 2016 /Projekt 100 – 2016/; monopol do 31. 12. 2016)

Creative Group

Feix – Brož, Miloš Brož, Karel Feix

Technical info

Lenght

long

Runtime

92 min

Versions

Czech

Awards

Vítěz

Event: Anketa československých filmových distributorů

1965
Praha / Czechoslovakia

Vítěz

Event: 2. soutěž o nejlepší hudební dílo vytvořené v roce 1964

1965
Praha / Czechoslovakia
Jiří Bažant

Vítěz

Festival: 1. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Gottwaldov

1965
Zlín / Czechoslovakia

Vítěz

Event: 2. soutěž o nejlepší hudební dílo vytvořené v roce 1964

1965
Praha / Czechoslovakia
Vratislav Blažek

Vítěz

Event: Ceny Trilobit 1964

1965
Praha / Czechoslovakia
Vratislav Blažek

Vítěz

Event: Umělecká soutěž k 20. výročí osvobození Československa

1965
Praha / Czechoslovakia
Ladislav Rychman

Vítěz

Event: 2. soutěž o nejlepší hudební dílo vytvořené v roce 1964

1965
Praha / Czechoslovakia
Jiří Malásek

Revue

We ain´t heard nothin´ yet – Czech musicals

“Ever since its conception, the musical has been the American pill of oblivion, the potion of optimism, that lets audien...