Lieutenant Alexander Rjepkin

Country

Czechoslovakia

Copyright

1937

Production year

1937

Premiere

24 September 1937

Runtime

98 min

Category

film

Genre

drama

Typology

featurelong

Original title

Poručík Alexander Rjepkin

Czech title

Poručík Alexander Rjepkin

English title

Lieutenant Alexander Rjepkin

Synopsis

It is the summer of 1916. A transport of Russian prisoners travels through Brno from the front. The health of the Russian officer Rjepkin has deteriorated to such an extent that he is transferred to an Austrian military hospital. He will die if he does not receive a blood transfusion. The German nurse Mathilda is the only one with the same blood group. Because she hates anything to do with the Slav nations, she hesitates to provide help and the consultant Dr Šrámek has to remind her of her humanitarian duties. Mathilda finally agrees and Rjepkin recovers. The hospital is full of soldiers of all nationalities from the Austro-Hungarian empire. Some are returning after being treated to the front, others are dying. Mathilda is trying in vain to quell her growing love for Rjepkin. The latter tries to escape one day and is shot. He admits to Dr Šrámek that he is, in fact, a Czech who was fighting on the Russian side. This discovery would have meant his death. Šrámek brings Rjepkin's wife in to see her husband on a short visit. Mathilda sees them together and, in her distress, she lets out a cry which attracts the guards. The man is sentenced to death and the desperate Mathilda gasses herself. Šrámek calls for an operation to be performed on Rjepkin and, in order to prevent an ignominious hanging, kills Rjepkin himself. After the war the doctor meets his wife to explain the reasons for his action.

Note

The film contains documentary shots of battles and marching legionnaires in Prague. The première outside Prague was held already on the 14th of August 1937 in Uherské Hradiště where the film opened the festival of Czechoslovak films held within the framework of the exhibition of Moravian Slovakia.

Cast

Vladimír Borský

poručík Alexander Fjodorovič Rjepkin

Vladimír Borský

Vladimír Toman

Adina Mandlová

ošetřovatelka Mathilde von Kiesewe

František Kreuzmann

nadporučík Liška

František Smolík

MUDr. Šrámek, vrchní štábní lékař

Truda Grosslichtová

ošetřovatelka Tonička

Karel Veverka

plukovní lékař MUDr. Klíma

Stanislav Strnad (herec)

kadet Stanislav Severa

Jindřich Plachta

pěšák Antonín Sakař

Theodor Pištěk

pěšák Vincent Tlamicha

Jiří Vondrovič

kaprál Josef Bartoněk

Břetislav Hrstka

pěšák Cyril Vyskočil

Marie Rosůlková

Lída, Tomanova žena

Jaroslav Marvan

plukovník rakouské armády

Anton Hellmer

MUDr. Lehner, vrchní lékař

Marie Ptáková

Severova matka

Alois Peterka

generál rakouské armády

Vladimír Pospíšil-Born

nadporučík Franz Schranel

Josef Příhoda

saniťák Barták

Slávka Doležalová

vychovatelka Tomanova synka Boženka

Zdeněk Záhorský

Tomanův synek Vláďa

Felix Kühne

raněný v nemocnici

Václav Štrup

ordonance

Jiří Milan

vrchní v kasinu

Frank Rose-Růžička

vojenská stráž

Emanuel Kovařík

poručík stráže

Míla Mellanová

ošetřovatelka

Crew and creators

Screenstory

Eduard Rada

Production Designer

Štěpán Kopecký

Film Editor

Antonín Zelenka

Titles Designed by

Afit

Production Manager

Václav Dražil

Music

Music Composed by

Josef Dobeš

Songs

Vzhůru hlavy, drazí kamarádi, Gloria, gloria, victoria, Infanteria, to je láska má (na nápěv Za císaře pána), Jedna, dvě, tři, čtyři (na nápěv Hej Slované)

Songwriter

Josef Dobeš (Vzhůru hlavy, drazí kamarádi)

Writer of Lyrics

František Kudrna (Vzhůru hlavy, drazí kamarádi)

Singer

sbor (Vzhůru hlavy, drazí kamarádi), sbor (Gloria, gloria, victoria), sbor (Infanteria, to je láska má (na nápěv Za císaře pána)), František Kreuzmann (Jedna, dvě, tři, čtyři (na nápěv Hej Slované))

Production info

Original Title

Poručík Alexander Rjepkin

English Title

Lieutenant Alexander Rjepkin

Category

film

Typology

feature

Genre

drama

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1937

Production Year

1937

Premiere

24 September 1937

Production

Meissner

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Distribution

Meissner

Technical info

Lenght

long

Runtime

98 min

Versions

Czech

Awards

Vítěz

Event: Odměny ministra průmyslu, obchodu a živností

1937
Praha / Czechoslovakia

Vítěz

Event: Zlatá medaile časopisu Filmový kurýr

1937
Praha / Czechoslovakia
Meissner