Darkness

Country

Czechoslovakia

Copyright

1950

Production year

1950

Premiere

24 August 1951

Runtime

114 min

Category

film

Genre

drama, historical

Typology

featuretheatrical distributionlong

Original title

Temno

Czech title

Temno

English title

Darkness

Synopsis

In the 1720s the Jesuits, radical Catholic priests, pass through Bohemian villages. They are searching the houses for forbidden Czech books which they burn at the stakes. The Skalka estate, owned by Knight Mladota, is managed by his uncle Lhotský. Mladota resides in Prague and cares only for profits from his property. Lhotský is a kind but weak man who cannot protect the villagers from oppression. The gamekeeper Machovec, who attends the forbidden Czech Brethren church together with his children Helenka and Tomáš, is forced to escape to Poland. Helenka and Tomáš are sent to serve the family of Březina, a wealthy citizen of Prague. Tomáš's feeling for his religion is strong but Helenka is secretly in love with Březina's son Jiřík, a strict Catholic. The entire Březina family stays in the countryside during the summer, where the Czech Brethren meet in secret in the local vineyards. But the Jesuits seek them out and Tomáš escapes with his father. Helenka puts off her departure. Jiřík, however, rejects her love and considers her a heretic. Helenka goes to find her father and brother. Already at the end of her strength, she finally reaches them safely.

Cast

Ladislav Boháč

myslivec Václav Machovec

Jiřina Švorcová

Helenka, Machovcova dcera

Eduard Cupák

Tomáš, Machovcův syn

Theodor Pištěk

regent Karel Henrych Lhotský ze Ptení

Helena Friedlová

Polixena Lidmila Mladotová

Svatopluk Majer

správce Matěj Čermák

Jaroslav Raušer

pražský měšťan Václav Březina

Jarmila Zítková

Antonie Monika, rozená Vyšínová z Klarenburku, Březinova druhá žena

Zdeněk Kampf

Jiřík, Březinův syn z prvního manželství

Miloš Nedbal

deklamátor Johannes Svoboda

Ladislav Kulhánek

myslivec Václav Svoboda, Johannesův bratr

Martin Růžek

páter Antonín Koniáš

Karel Pavlík

páter Mateřovský

Růžena Gottliebová

Šantrůčková, služebná u Lerchové

Jarmila Urbánková

Rosa Terezie Lerchová, rozená Trauštynová z Heidelbergu, Březinova tchyně z prvního manželství

Otto Čermák

zpovědník páter Daniel Suk, bratranec Lerchové

Bohumil Švarc

houslista, kapelník a student František Hubatius

Zdeněk Bittl

praedikant Jiří Vostrý z Hlavňova

Terezie Brzková

selka Klancová, Machovcova tchyně

Vladimír Řepa

Klouzek, vinař z Březinovy vinice

Alexej Solmar

Jan Seidel, provinciál řádu Tovaryšstva Ježíšova

Viktor Očásek

kostelník v průvodu pátera Koniáše

Bedřich Kubala

židovský obchodník Lazar Kiš

Zdeněk Kryzánek

českobratrský kněz Moc z Lubáně

Oldřich Velen

rytíř Antonín Josef Mladota ze Solopisk, regentův a Polyxenin synovec

Antonín Soukup

měšťan-asesor Václav Zatočil

František Marek

měšťan-asesor Daniel Šut

Vítězslav Boček

sedlák Klanec, Machovcův švagr

Felix le Breux

nejvyšší purkrabí hrabě Jan Josef z Vrtby

Eman Fiala

písař Franc

František Holar

dráb Kořínek

Karel Máj

sedlák

J. O. Martin

rychtář Klouzal

Václav Trégl

Florián Mariánek, sluha u Březiny

Karel Dostal

český bratr u Machovce

Eva Svobodová

chalupnice

Sláva Jankovcová

Kačka, služebná u Polixeny

Otylie Beníšková

plačící žena

Jaroslav Švec

tanečník menuetu

Josef Toman

Novotný, vinař na Kantůrce

Magda Kopřivová

žena vinaře Novotného

František Miroslav Doubrava

syn vinaře Novotného

Emil Dlesk

drábův pomocník

Josef Benátský

pražský purkmistr Florián Šuvart

Marie Hodrová

žena na hostině

Alois Dvorský

žebrák před kostelem

Gustav Čech

starý písmák

Vladimír Bříza

učitel u zpívajících dětí

Crew and creators

Assistant Director

Jaroslav Balík, Zdeněk Maršálek (asistent scény), Erik Einhorn (asistent scény), Anna Kohoutová (asistentka scény)

Based on

Alois Jirásek (Temno – román)

Screenplay

Karel Steklý

Director of Photography

Jan Stallich

Camera Operator

Bohumil Hába

Production Designer

Bohuslav Kulič

Assistent Production Designer

Miroslav Pelc

Art Director

J. M. Gottlieb

Set Designer

Vladimír Mácha

Costume Designer

J. M. Gottlieb, Josef Gabriel

Sound Designer

Emanuel Formánek

Production Manager

Bohumil Šmída, Ladislav Terš (vedoucí štábu)

Unit Production Manager

Vlastimil Maršálek (asistent štábu), Oldřich Holíček (asistent štábu)

Unit Production Manager

Klára Barešová

Cooperation

Josef Pražák (vrchní osvětlovač), Václav Hojda (fotograf)

Music

Music Composed by

Jan Seidel

Music Performed by

FISYO (Music Conducted by Otakar Pařík)

Songs

Zapalte kacířské bludy

Singer Dětský pěvecký sbor Slavoj

Production info

Original Title

Temno

Czech Title

Temno

English Title

Darkness

Category

film

Typology

featuretheatrical distribution

Genre

drama, historical

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1950

Production Year

1950

Production specifications

the first film copy approved 07/1950
projection approval 26 July 1950 (konec povolení k promítání 26. 7. 1955)

Premiere

premiere 24 August 1951 /suitable for youths/ (kina Alfa /4 týdny/ a Lucerna /2 týdny/, Praha)

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Studio

Barrandov

Creative Group

III. tvůrčí kolektiv Jana Kloboučníka, Jan Kloboučník (vedoucí III. tvůrčího kolektivu)

Technical info

Duration typology

feature film

Duration in minutes

114 min

Original length in metres

3 328 meters

Distribution carrier

16mm, 35mm

Aspect ratio

1:1,37

Colour

colour

Sound

sound

Sound system/format

mono

Versions

Czech

Dialogue languages

Czech

Subtitles languages

without subtitles

Opening/End credits languages

Czech

Awards

Vítěz

Event: Národní ceny za rok 1950

1950
Praha / Czechoslovakia
Jan Stallich