The Wanderings of John Amos

Country

Czechoslovakia

Copyright

1983

Production year

1983

Premiere

1 October 1983

Runtime

149 min

Category

film

Genre

historical, biography

Typology

featuretheatrical distributionlong

Original title

Putování Jana Amose

Czech title

Putování Jana Amose

English title

The Wanderings of John Amos

Summary

The life of “the teacher of the nation”, the philosopher, pedagogue and theologist Jan Amos Comenius (referred to in Czech as Jan Amos Komenský), was the preoccupation of a biography by Miloš V. Kratochvíl (Život Jana Amose [The Life of Jan Amos, 1975]). In 1983, it was adapted into this historical film under the direction of Otakar Vávra. The novelist and the director linked up to devise the screenplay for the motion picture on Comenius, one of the earliest champions of universal education. Throughout his extensive career (Vávra’s career lasted more than eight decades – he passed away at the age of 100 in late 2011), Vávra repeatedly returned to the genre of historical films linked to real-life figures of Czech history. Coming, as it does, towards the end of the director’s filmography, Putování Jana Amose, with its pilgrimage, sits somewhat organically with his other biographical features, such as Příběh lásky a cti (A Story of Love and Honour, 1978), Oldřich a Božena (Oldřich and Božena, 1984) and Veronika (1985). The film’s eponymous hero, rendered in iconic fashion by Ladislav Chudík, is living an unsettled life, which, after the defeat of the Czech forces at White Mountain, changes into permanent flight from the pursuers of those espousing other than Catholic beliefs. The vision of Comenius as a scholar and peacemaker is balanced with scenes from the hero’s family life.

Synopsis

I. Storm. It is 1621, a year after the defeat of the Bohemian estates in the Battle on the White Mountain, and the young John Amos Comenius teaches in a school in the town of Fulnek. His wife Magdalena is pregnant with their second child. Comenius faces the threat of imprisonment and escapes. He finds shelter at the estates of Karel the Elder of Žerotín in the family of Cyril, a member of the Unity of Brethren. Here, he receives the news that Magdalena and their two children died of plague. His writings are publicly burnt by Jesuits. Comenius is deeply depressed, yielding to futility and despair. All non-Catholics must leave the country according to the imperial directive, and so Comenius, too, leaves with his second wife, Dorotka Cyrilová, in winter 1628. They settle in the Polish town of Leszno where Comenius develops his pedagogical and didactic methods and writes the books Informatorium for the School of Infancy, Orbis Pictus (The Visible World in Pictures) and The Gate of Tongues Unlocked. He experiences many moments of happiness here even though he does not lack enemies, either. II. Wandering. Comenius' teaching methods are widely successful. His treatise The Gate of Tongues Unlocked is translated from Czech into many languages and Comenius receives offers to reform the school system in numerous countries. He leaves for England, but his hope of realizing his pedagogical and research plans is halted by the civil war. John Amos accepts the offer of the Swedish chancellor Oxenstjerna to reform the school system in Sweden. During their conversation, the chancellor promises Comenius that Sweden will strive for the restoration of Bohemian independence. John Amos lives in the Pomeranian town of Elblag with his family, writing his major work, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (General Consultation on an Improvement of All Things Human). Oxenstjerna cancels the school reform contract with Comenius and the disappointed scholar returns to Leszno. He receives news about the peace treaty on his way: the Swedes have left his mother country to the Hapsburgs. Comenius' wife dies soon after and the scholar writes a letter to home from Leszno, saying farewell to his homeland. When his two daughters get married and leave him, Comenius marries for the third time to provide a mother for his two little kids. An uprising against the Swedes breaks out in Poland and the rebels chase foreigners and Protestants out of the country. John Amos buries the manuscripts of his Schola pansophica (School of Pansophy) and the Linguae Bohemicae thesaurus. (Thesaurus of the Czech Language). He finds a new home in Amsterdam where half of his writings along with the Opera didactica omnia (Writing on All Learning) are published. All his manuscripts were burned in Leszno during the uprising. John Amos Comenius overcomes a deep personal crisis and starts working again. Although severely ill, he participates in the 1667 peace negotiations in Breda. But he only vainly agitates the European representatives, talking about the necessity of peace and a harmonious world. He dies in 1670, amidst his work on the School of Pansophy.

Note

The dialogues borrowed from Shakespeare´s tragedy Coriolanus were translated by František Fröhlich.

Cast

Ladislav Chudík

pedagog Jan Amos Komenský

Jana Březinová

Dorota Cyrilová, Komenského druhá manželka

Marta Vančurová

Jana Gaiusová, Komenského třetí manželka

Zuzana Cigánová

Magdalena Vizovská, Komenského první manželka

Jiří Adamíra

lékař Nicolaes Tulp

Mikuláš Huba

švédský kancléř Axel Oxenstjerna

Oldřich Kaiser

Petr Figulus Jablonský, žák Komenského

Ctibor Filčík

francouzský filozof René Descartes

Leopold Haverl

malíř Rembrandt van Rijn

Radovan Lukavský

Samuel Hartlib

Ota Sklenčka

nizozemský zbrojař Louis de Geer

Pavol Mikulík

Laurens de Geer, Louisův syn

Miroslav Macháček

profesor Jeronym Broniewski

Petr Čepek

kazatel Mikuláš Drabík

Zdena Studenková

švédská královna Kristina

Ladislav Lakomý

malíř Václav Hollar

Jiří Klem

anglický duchovní John Dury

Radoslav Brzobohatý

herec-Coriolanus

Bořivoj Navrátil

herec-Sicinius

Slavo Záhradník

herec-Menenius

Antonín Navrátil

Daniel, syn Komenského

Zlata Adamovská

Alžběta, dcera Komenského

Veronika Žilková

Dorotka, dcera Komenského

Miroslav Doležal

senior Gerlich, předseda synodu

Rudolf Krátký

Karel starší ze Žerotína

Jana Smrčková

hospodyně Stáza

Svatopluk Beneš

král v Labyrintu světa

Ivan Lukeš

smrt v Labyrintu světa

Václav Štádler

ješita v Labyrintu světa

Jaroslav Čejka

ješita v Labyrintu světa

Mojmír Müller

purkmistr v Labyrintu světa

Augustin Kubán

další král v Labyrintu světa

Jaroslav Holeček

lakomec v Labyrintu světa

Zdeněk Hodr

lékař Gaius

Josef Chvalina

profesor Matyáš

Michaela Kudláčková

Cornelie, Rembrandtova dcera

Pavel Pípal

řezbář

Jan Přeučil

sukcentor /pomocník učitele/

Milan Riehs

místodržící v Lešně Schlichtling

Boris Rösner

prchající nemocný morem

Michal Dlouhý

Komenský jako dítě

Monika Kvasničková

Zuzana jako třináctiletá

Kateřina Urbancová

Dorotka jako pětiletá

Marie Brožová

stařenka na hranicích

Jiří Kostka

stařec na hranicích

Jaroslav Drbohlav

pacholek v herberku

Ladislav Fialka

smrtí oslepený

Vlastimil Fišar

jezuita ve Fulneku

Libuše Geprtová

pološílená žena

Roman Hemala

člen staršovstva ve Fulneku

Dana Hlaváčová

děvečka v herberku

Bohuslav Ličman

žoldnéř ve Fulneku

Pavlína Mourková

služka u malomocného

Petr Pelzer

mistr tiskař v Amsterdamu

Jan Pohan

měšťan na galerii

Alena Procházková

služka ve Fulneku

Jan Kaněra

Daniel jako dítě

Leopold Běhan

leydenský profesor

Jindřich Bonaventura

leydenský profesor

Otto Karen

leydenský profesor

Jan Kmuníček

leydenský profesor

Vladimír Salač

leydenský profesor

Miroslav Svoboda

leydenský profesor

Čestmír Válek

leydenský profesor

Jaroslav Wagner

leydenský profesor

Oldřich Musil

Voice by Mirko Musil
lešenský městský úředník

Raoul Schránil

Descartesův sluha

Miroslav Krejča

herec-edil /římský úředník/

Přemysl Kočí

herec-Cominius

Jiří Tomek

herec-Brutus

Jan Vlasák

vyslanec

Martin Stropnický

Jíra, bratr Magdaleny

Gustav Opočenský

starý bratrský kněz

Jaroslav Doleček (2)

starší milenec /pár/

Olga Jungová

starší milenka /pár/

Libuše Štědrá

služka Magda

Martin Otava

student v Amsterdamu

Jan Melichar

kovář

Rudolf Fleischer

Voice by Ivan Vyskočil
francouzský vyslanec

Bohumil Šeda

konšel ve Fulneku

Eduard Pavlíček

krejčí u Hartlieba

Miroslav Vilímek

úředník s holí

Libuše Bedrnová

teta Zuzana Nosálová

Antonín Tázlar

strýc Nosál

Andrea Malá

dcera Nosálových

Martin Mysliveček

syn Nosálových

Petr Mysliveček

syn Nosálových

Diana Tomsová

dcera Nosálových

Karel Houska

senior Jednoty Cyril

Jiřina Švorcová

Cyrilova žena

Lucie Vojtěchová

dcerka Cyrilových

Lukáš Bech

syn Cyrilových

Vladimír Korec

mladší syn Cyrilových

Blanka Vítová

žena ochromená smrtí

David Marvan

žák Jakub

Tomáš Hrášek

žák Jan

Tomáš Vitásek

žák Filip

Jan Loučím

žák v Lešně

Tomáš Vacek

žák-oráč

Roman Holý

žák-sekáč

Svatopluk Schuller

žák-šafář

Filip Renč

žák-kancléř

Jiří Sedláček

žák-mlatec

Aleš Monteleone

žák

Adam Riedelbauch

žák

Marek Vrabec

žák

Petr Hanus

bratrský kněz

František Kokejl

bratrský kněz

Karel Hábl

úředník u de Geera

Ludvík Pozník

úředník u de Geera

Miroslav Saic

posel v herberku

Zdeněk Nerušil

manžel /vzájemně připoutaný pár/

Věra Nerušilová

manželka /vzájemně připoutaný pár/

Václav Krůta

prodavač klobouků/tanečník

Pavel Robin

řemeslník

Leoš Suchařípa

řemeslník v anglickém divadle

Pavla Macáková

služka

Jiří Bruder

měšťan v herberku

Václav Kovařík

měšťan v herberku

Václav Brtna

měšťan

Vojtěch Ron

měšťan

Alois Švehlík

anglický měšťan

Slavko Eichler

podomek

Miloš Velimský

soudce

Miroslav Grác

soudce/nosatec

Vítězslav Sutr

voják

Olga Světelská

šlechtična

Jiří Kodet

šlechtic v divadle

Alena Gablová

žena v divadle

Marie Hubačová

žena v divadle

Ludmila Forétková

žena ve Fulneku

Ismenia Siegelová

žena na promenádě

Jiří Kaftan

měřič stínu

Richard Slanina

měřič stínu

Jan Goga

ministr

Antonín Jelínek

ministr

Stanislav Ježek

ministr

Jiří Kryšpín

ministr

Marta Koderlová

opice

Marta Leinová

opice

Ladislav Tajovský

opice

Luboš Bíža

dvořan

Pavel Czikrai

dvořan

Vlastimil Davídek

dvořan

Miroslav Kremlík

dvořan

František Křupala

dvořan

Tomáš Olexa

dvořan

Jan Šváb

dvořan

Dimitrij Turčaninov

dvořan

Pavel Ždichynec

vrah milenců

Zdeněk Novák

tlouštík

Vlasta Blachoutová

krůta

Tomáš Hendrych

milenec/prosebník

Eva Hlaváčková

milenka

Jana Pešková

prosebnice

Ivo Prokop

rytíř

Jaroslav Tomsa

kardinál na chůdách

Bedřich Bláha

dvořan/muž na chůdách

Václav Břichnáč

muž na chůdách

Antonín Schneider

muž na chůdách

Ludmila Bílková

tahající se o trám

Dušan Fiedler

tahající se o trám

Růžena Jedličková

tahající se o trám

Milan Keliš

tahající se o trám

Jiří Klenot

tahající se o trám

Jaroslav Marušák

tahající se o trám

Věra Novenková

tahající se o trám

Věra Pánová

tahající se o trám

Josef Pavel

tahající se o trám

Jiří Sova

tahající se o trám

Vlastimila Vlková

tahající se o trám

Eliška Weselá

tahající se o trám

Jiřina Kottová

žena u pranýře

Zina Rajnochová

žena u pranýře

Ivana Šeflová

žena u pranýře

Ivetta Vaňková

žena u pranýře

Jiří Leitgeb

šlapající po purkmistrovi

Xenie Leitgebová

šlapající po purkmistrovi

Alena Martínková

šlapající po purkmistrovi

Jasněna Davidová

šlapající po purkmistrovi/tanečnice

Karel Engel

muž vytřepávající zlaťáky

Jan Vít

muž střelený smrtí

Václav Mařík

muž na promenádě

František Jákl

muž padající ze střechy/oběšenec

Jan Novenko

muž s balvanem

Stanislav Němec

muž se zlaťáky

Josef Pechanec

biřic

Ladislav Lahoda

biřic v Lešně

Arnošt Böhm

biřic/oběšenec

Petr Jákl

biřic/oběšenec

František Struska

divoké prase/biřic/oběšenec

Vladimír Fiala (2)

šermíř

Petr Lebeda

šermíř

Jiří Pošta

šermíř

Jiří Ponec

šermíř

Milan Procházka

šermíř

Jiří Puš

šermíř

Zdeněk Rulf

šermíř

Josef Stehlík (3)

šermíř

Tomáš Svoboda (3)

šermíř

Pavel Vlasák

šermíř

Karel Dvořák (šermíř)

šermíř

Jolana Dolejšová

šermířka

Miloš Bejček

tančící kolem mrtvého

Ivana Hegerová

tančící kolem mrtvého

Marcela Loučímová

tančící kolem mrtvého

Jitka Sitárová

tančící kolem mrtvého

Lenka Wintrová

tančící kolem mrtvého

Anna Fišerová

tanečnice

Jana Indráková

tanečnice

Anna Krákorová

tanečnice

Alena Nováková

tanečnice

Renata Socháňová

tanečnice

Ludmila Jiříčková

tanečnice/žena na promenádě

Petr Krajíc

tanečník

Petr Nedvěd

tanečník

Petr Safus

tanečník

Tomáš Sychra

tanečník

Jan Šilar

tanečník

Miroslav Husek

tanečník

Magda Erössová

žena na koturnách /boty na špalíčkách/

Anna Pechancová

žena na koturnách /boty na špalíčkách/

Barbora Ručková

žena na koturnách /boty na špalíčkách/

Václav Burkert

stráž v divadle

Vladimír Čumpelík

stráž v divadle

Jaroslav Fábera

stráž v divadle

Josef Fajta

stráž v divadle

Miloš Hastrman

stráž v divadle

Vladimír Ježek (3)

stráž v divadle

Zbyněk Krákora

stráž v divadle

Jiří Kraus

stráž v divadle

Roman Marek

stráž v divadle

Josef Pittner

stráž v divadle

Zdeněk Plavec

stráž v divadle

Oldřich Semerák

stráž v divadle

Miroslav Schauer

stráž v divadle

Josef Sršeň

stráž v divadle

Rudolf Strejček

stráž v divadle

Květoslav Štora

stráž v divadle

Ludvík Wolf

stráž v divadle

Antonín Kramerius

stráž v divadle/biřic

Pavel Myslík

stráž v divadle/biřic

Jaroslav Šanda

stráž v divadle/biřic

Jaroslav Vlk

stráž v divadle/chytající purkmistra

Jaroslav Špáňa

stráž v divadle/oběšenec

George Pokrovskij

dubl za Ctibora Filčíka

Jan Budín

hudebník

Lukáš Matoušek

hudebník

Oldřich Smola

hudebník

Commentary

Dubbing

Miroslav Moravec

hlas anglického vyslance

Soběslav Sejk

hlas vyvolávače s pochodní v Lešně

Crew and creators

Second Unit Director

Milan Kadlec, Josef Loučím, Vítězslav Kulle

Assistant Director

Josef Sandr

Based on

Miloš V. Kratochvíl (Život Jana Amose – román)

Shooting Script

Otakar Vávra

Director of Photography

Jaromír Šofr

Second Unit Photography

Eduard Kadeřábek

Camera Operator

Jiří Zavřel

Production Designer

Karel Lier

Assistent Production Designer

Libuše Jahodová, Martin Malý

Art Director

Pavel Nešleha, František Flašar, Věra Flašarová

Set Designer

Josef Calta, Milan Bábik, Zdeněk Jeřábek, Rudolf Kinský, Vítězslav Kudláč, Jiří Matějka, Jaromír Šlápota, Eva Slívová, Milan Tahotný

Costume Designer

Jan Kropáček

Film Editor

Miroslav Hájek

Assistant Film Editor

Magda Hájková, Alena Chvojková

Sound Designer

Adolf Böhm

Special Effects

Petr Rychetský (pyrotechnik)

Stunts

Jaroslav Klenot, Jan Kriesman, Zdeněk Krumpl

Production Manager

Jan Syrový, Jiří Pokorný

Unit Production Manager

Eva Charvátová, Hana Jarošová, Věra Lukášová, Lev Veltrubský

Unit Production Manager

Eva Pobjecká, Helena Landovská

Consultant

Pavel Auersperg, Jiří Kyrášek, Dagmar Čapková, Pavel Floss, PhDr. Jan Dvořák

Music

Music Composed by

Otmar Mácha

Music Performed by

FISYO (Music Conducted by František Belfín)

Choreographer

Ladislav Fialka

Production info

Original Title

Putování Jana Amose

Czech Title

Putování Jana Amose

English Title

The Wanderings of John Amos

Category

film

Typology

featuretheatrical distribution

Genre

historical, biography

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1983

Production Year

1983

Premiere

premiere 1 October 1983 /suitable for youths/

Creative Group

2. dramaturgicko-výrobní skupina, Josef Císař (vedoucí 2. dramaturgicko-výrobní skupiny)

Technical info

Duration typology

feature film

Duration in minutes

149 min

Original length in metres

4 246 meters

Distribution carrier

16mm, 35mm

Aspect ratio

1:1,37

Colour

colour

Sound

sound

Sound system/format

mono

Versions

Czech

Dialogue languages

Czech

Subtitles languages

without subtitles

Opening/End credits languages

Czech

Awards

Vítěz

Festival: 22. festival československých filmů Banská Bystrica

1984
Banská Bystrica / Czechoslovakia
kolektiv tvůrců filmu