Štěpán Bulejko

Actor

Date of birth

15.08.1914

Place of birth

Brno, Rakousko-Uhersko

Date of death

25.11.1976

Place of death

Praha, Československo

Alternative names

Stephan Franz Bulejko (rodné jméno), Štefan Bulejko

Filmography

The Liberation of Prague

1976

Cast

Role: adjutant generála pěchoty Rudolfa Toussainta

The High Blue Wall

1973

Cast

Role: Roubal

The Days of Betrayal

1973

Cast

Role: plukovník wehrmachtu

Mr Tau will Arrange it

1972

Cast

Role: úředník cestovní kanceláře Globus

The World Open to Accidental Events

1971

Cast

Role: Nerudný

The Key

1971

Cast

Role: generál armády

The Marathon

1968

Cast

Role: německý plukovník

The Star Called Wormwood

1964

Cast

Role: feldkurát /polní kurát/

Three Young Angels

1964

Cast

Role: diplomat

Idiot from Xeenemünde

1962

Cast

Role: velitel

An Ardent Heart

1962

Cast

Role: návladní

A Convoy Leaving Paradise

1962

Cast

Role: důstojník SS

A Higher Principle

1960

Cast

Role: důstojník SS

The Black Battalion

1958

Cast

Role: Lord

From My Life

1955

Cast

Role: skladatel Franz Liszt

Jaroslav Hašek's Exwmplary Cinematograph

1955

Cast

Role: pobočník arcivévody

A Hussite Warrior

1955

Cast

Role: posel od Viléma z Hazenburka

The Dog-heads

1954

Cast

Role: důstojník

Jan Hus

1954

Cast

Role: velitel staroměstských biřiců Frenclin

They Come from the Dark

1953

Cast

Role: agent Willy

A Warning

1953

Cast

Role: německý důstojník

Giant Shoe-Factory

1953

Cast

Role: Hans Hahn, ředitel německé pobočky

A Woman as Good as Her Word

1952

Cast

Role: pilot

Kidnapped

1952

Cast

Role: německý výzkumník generální ředitel von Glesgen

The Murderer's Gorge

1950

Cast

Role: velitel gestapa

The Trap

1950

Cast

Role: nádražní velitel Karl Dempke

The Great Opportunity

1949

Cast

Role: vězeň a důstojník SS Walter Taler

Steel Town

1949

Cast

Role: poručík četníků

The Silent Barricade

1948

Cast

Role: parlamentář SS

Distant Journey

1948

Cast

Role: muž oznamující transport