The Mischievous Bachelor

Country

Czechoslovakia

Copyright

1946

Production year

1946

Premiere

6 September 1946

Runtime

92 min

Category

film

Genre

social, historical, comedy

Typology

featurelong

Original title

Nezbedný bakalář

Czech title

Nezbedný bakalář

English title

The Mischievous Bachelor

Synopsis

In 1587 Rakovník is given the status of royal town. The Bachelor Jan is invited from Prague to teach at the school as a sign of the town's greater prestige. He arrives with his pupils - these are poor mendicant pupils. When he arrives, however, he discovers that the school is in decay and the councillors in their miserliness are unwilling to fulfil their promises. They feed his pupils with refuse and do not even give them wood for heating during the depths of winter. Few of the burghers take a liking to this educated and temperamental Bachelor. Only the young widow, an inn-keeper called Anna, is kind to him. Jan falls in love with her but soon discovers that she loves the butcher Mikuláš who is married, however, to the wealthy but old, evil and mean Alžběta. When the women decide to catch Mikuláš and Anna meeting in secret outside the town, Jan helps them and changes place with Mikuláš. Meanwhile, in a fit of illness Alžběta burns down her house and dies in the process. The councillors want to get rid of the hated Jan. They are afraid, however, that the town will be without a teacher in the middle of the school year, which would bring shame on the town. Thus they secretly request a new Bachelor in Prague. After Alžběta's funeral Jan finds this out by chance, he wakes his pupils and that very night they leave the ungrateful town of Rakovník.

Cast

Zdeněk Štěpánek

bakalář Jan Pička Písecký

Vlasta Matulová

hostinská U Střípků Anna

Otomar Korbelář

řezník Mikuláš

František Smolík

konšel Jan Šmardoch

Jaroslav Marvan

primas města Rakovníka Jan Písecký

František Kreuzmann

inspektor školní a městský písař Šimon Žlutický

Míla Pačová

měšťka Markyta, Žlutického žena

Saša Rašilov

pekař a konšel Hruška

František Roland

sedlák a konšel Jan Slach

Jaroslav Vojta

vysloužilec bubeník Matěj

Antonín Šolc

kantor Ondřej Kralovic

Josef Gruss

sukcentor Zachariáš Brolský

Zdeňka Baldová

měšťka, Slachova žena

Gustav Hilmar

děkan Šimon Cerasýn Litoměřický

Václav Trégl

konšel Češpivo

Marie Vášová

děvečka v hostinci U Střípků

Theodor Pištěk

rychtář Havel Toužil

Eman Fiala

dráb Jan Kyšnar

Milada Smolíková

měšťka, Hruškova žena

Vladimír Řepa

krejčí a konšel Matouš Máma

Antonín Jirsa

kovář a konšel Martin Bezprstý

Stanislav Neumann

univerzitní pedel Jan

Josef Vinklář

mendík Martínek

Stanislava Strobachová

měšťka Kateřina, Mámova žena

Oskar Hák

Filípek, syn kováře Bezprstého

Marie Rýdlová

Alžběta, Mikulášova žena

Jan W. Speerger

kočí Jan Průcha

Oleg Reif

bohatý žák

Rudolf Deyl st.

konšel Matěj Gryllov

František Marek

měšťan

Antonín Jedlička

řeznický učedník Kuba

Antonín Mikulič

malý žák

Růžena Gottliebová

měšťka, Češpivova žena

F. X. Mlejnek

měšťan

Lída Vostrčilová

děvečka v hospodě

Karolína Vávrová

stará žebračka

Petr Skoumal

světlovlasý žák

Oldřich Panoš

žák

Crew and creators

Second Unit Director

František Milič

Assistant Director

Lubomír Kaválek (asistent scény), Vladimír Hrubeš (asistent scény)

Script Supervisor

Věra Ženíšková, Libuše Juklíčková

Based on

Zikmund Winter (Peklo a Nezbedný bakalář – povídky ze sbírky Rakovnické obrázky), Zdeněk Štěpánek (Zikmund Winter)

Camera

Jan Roth

Second Unit Photography

Rudolf Milič (švenkr)

Camera Operator

Josef Pechar (ostřič)

Production Designer

Jan Zázvorka

Assistent Production Designer

Miroslav Hrachovec, Jan Pacák, Vladimír Petrásek

Art Director

prof. Čihák (malíř)

Film Editor

Antonín Zelenka

Sound Designer

Josef Zavadil

Production Manager

Jaroslav Niklas, Rudolf Stahl

Unit Production Manager

Antonín Dekoj (pomocník), Jaroslav Frýda (pomocník), J. Dvořáková (telefonistka), M. Prokopová (sekretářka), P. Kejř (pokladník)

Consultant

prof. Dr. Oldřich Stefan (historie), prof. Antonín Novotný (historie), Vilém Prokop Mlejnek (hudební historie)

Cooperation

Antonín Frič (fotograf)

Music

Music Composed by

Jiří Srnka

Music Conducted by

Milivoj Uzelac (FISYO), Otakar Pařík (FISYO), Vilém Prokop Mlejnek (Sdružení starých viol Pro arte antiqua), Miroslav Venhoda (sbor Schola cantorum)

Songs

Vivat bacalarius, Slyšte, žáci, vy žebráci, Noci milá, proč's tak dlouhá!, Qui suevimus salpe radi, Stala se jest divná věc, Dominante nobis siti, Co dobrého od vás žáci, Vivat Raconae, Žáku, pamatuj si dnešní datum, Štěstí mně přineslo to moje řemeslo, Proto mé srdéčko, červené pivečko

Songwriter

Jiří Srnka (Vivat bacalarius), Jiří Srnka (Slyšte, žáci, vy žebráci), Jiří Srnka (Noci milá, proč's tak dlouhá!), Jiří Srnka (Qui suevimus salpe radi), Jiří Srnka (Stala se jest divná věc), Jiří Srnka (Co dobrého od vás žáci), Jiří Srnka (Vivat Raconae), Jiří Srnka (Žáku, pamatuj si dnešní datum)

Writer of Lyrics

Zikmund Winter (Vivat bacalarius), František Hrubín (Slyšte, žáci, vy žebráci), Zikmund Winter (Noci milá, proč's tak dlouhá!), Zikmund Winter (Qui suevimus salpe radi), Zikmund Winter (Stala se jest divná věc), Zikmund Winter (Co dobrého od vás žáci), Zikmund Winter (Vivat Raconae), Zikmund Winter (Žáku, pamatuj si dnešní datum)

Singer

žáci Scholae cantorum (Vivat bacalarius), žáci Scholae cantorum (Slyšte, žáci, vy žebráci), Zdeněk Štěpánek (Noci milá, proč's tak dlouhá!), Josef Vinklář (Qui suevimus salpe radi), žáci Scholae cantorum (Qui suevimus salpe radi), žáci Scholae cantorum (Stala se jest divná věc), Josef Vinklář (Stala se jest divná věc), Zdeněk Štěpánek (Dominante nobis siti), žáci Scholae cantorum (Co dobrého od vás žáci), žáci Scholae cantorum (Vivat Raconae), žáci Scholae cantorum (Žáku, pamatuj si dnešní datum), František Smolík (Štěstí mně přineslo to moje řemeslo), František Smolík (Proto mé srdéčko, červené pivečko)

Choreographer

Eva Vrchlická ml.

Locations

Praha, Staré Město (Praha), Staroměstské náměstí (Staré Město), chrám Matky Boží před Týnem /Týnský chrám/ (Staroměstské náměstí), Rakovník, okolí ( Rakovník)

Production info

Original Title

Nezbedný bakalář

English Title

The Mischievous Bachelor

Category

film

Typology

feature

Genre

social, historical, comedy

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1946

Production Year

1946

Premiere

6 September 1946

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Studio

Barrandov

Creative Group

Výrobní skupina Karla Feixe, Karel Feix (vedoucí výrobní skupiny)

Technical info

Lenght

long

Runtime

92 min

Versions

Czech

Subtitles

without subtitles

Awards

Vítěz

Event: Soutěž týdeníku Filmové noviny – O pět nejlepších zahraničních filmů a o nejlepší český film

1947
Praha / Czechoslovakia

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Jan Roth

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Otakar Vávra

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Antonín Zelenka

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Jiří Srnka

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Josef Zavadil

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Zdeněk Štěpánek

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Jan Zázvorka st.

Vítěz

Event: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1946
Praha / Czechoslovakia
Otakar Vávra